W dniu 10 marca 2021 r. wpłynęła odpowiedź Ministra Infrastruktury na petycję Mieszkańców Gminy Biała wystosowaną do Premiera RP w sprawie instalacji odcinkowego pomiaru prędkości na drodze krajowej nr 74

na odcinku w granicach Gminy Biała.