Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Mieszkankom Gminy Biała i całej Ziemi Wieluńskiej - pogody ducha, spełnienia pragnień, samych cudownych chwil, miłości, zrozumienia i grona przyjaciół życzy:

Aleksander Owczarek - Wójt Gminy
z pracownikami Urzędu Gminy Biała
i Radnymi Gminy Biała

Biała, 6 marca 2021 r.