Informacja dotycząca wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2021 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Wójt Gminy Biała informuje, że zadanie publiczne

,,Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu’’ w roku 2021 powierzono do realizacji Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu w Białej oraz Ludowemu Zespołowi Sportowemu w Młynisku.

Poszczególnym Klubom przyznaje się na ten cel dotację w wysokości:

1)    Gminny Ludowy Klub Sportowy Biała –     78.170,00 zł
2)    Ludowy Zespół Sportowy Młynisko –     40.150,00 zł

Wójt Gminy Biała

Aleksander Owczarek