Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony

 do 16 lutego 2021 r.

Dyrektor Centralnego Biura Spisowego

/-/ Janusz Dygaszewicz

Treść ogłoszenia o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych znajduje się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: https://www.biala.finn.pl/bipkod/25841507