Od 15 stycznia ruszała rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy ukończyli 80 lat, natomiast od 22 stycznia rozpocznie się rejestracja kolejnej grupy, tj. osób powyżej 70. roku życia.

Od 25 stycznia rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych osób z powyższych grup wiekowych. Stopniowo szczepionka przeciw COVID-19 będzie udostępniana kolejnym grupom wiekowym i zawodowym.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 14 stycznia 2021 r. Znka PNIK.6333.1.2021, zmieniająca decyzję z dnia 12 stycznia 2021 r. Znak: PNIK.6333.1.2021. na gminę został nałożony obowiązek zapewnienia transportu do punktu szczepień przeciwko SARS-CoV-2 dla:

- osób niepełnosprawnych, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N, lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami,
- osób  mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego od miejsca zamieszkania punktu szczepień.

W celu realizacji tego zadania, zorganizowano telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.  

Informacji w powyższych sprawach można będzie zasięgać pod numerem telefonu:
500 121 369 w godzinach od 7.30 do 18.00.

Rejestracji można dokonać na 3 sposoby:

1. Poprzez całodobową bezpłatną infolinię NFZ o numerze 989. Do zapisu jest potrzebny numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego na który zostanie przesłane potwierdzenie umówienia wizyty na szczepienie, a także, na dzień przed terminami obu szczepień, przypomnienie o terminie szczepienia.  Rejestracji można dokonać osobiście bądź poprzez osobę bliską z rodziny. Podczas rejestracji zostanie uzgodniony termin oraz miejsce szczepienia.

2. Poprzez kontakt z wybranym punktem szczepień. W naszej gminie do wykonywania szczepień został zarejestrowany Ośrodek Zdrowia w Białej, Biała Parcela 11, 98-350 Biała tel. 043-841 90 23. Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 18.00.

Wykaz aktualnych punktów szczepień znajduje się pod linkiem https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/

3. Elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na portalu pacjent.gov.pl – wymagany profil zaufany.

Z dniem 15 stycznia dla osób w wieku od 18 do 69 lat udostępniono formularz zgłoszenia chęci szczepienia (link do formularza znajduje się pod tekstem). W przypadku dokonania zgłoszenia, w momencie rozpoczęcia szczepień odpowiedniej grupy, zainteresowane osoby otrzymają maila z informacją o możliwości rejestracji na szczepienie.


https://szczepimysie.pacjent.gov.pl/