Wójt Gminy Biała, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej, Publiczna Szkoła Podstawowa w Białej, Koło Gospodyń Wiejskich oraz OSP w Białej zapraszają na...