Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 listopada 2016 r.o godz. 1400 odbędzie się spotkanie mające na celu wsparcie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa...

na drodze krajowej nr 74

ZAPROSZENIESzanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 listopada 2016 r. o godz. 1400 organizujemy spotkanie mające na celu wsparcie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 74 na odcinku biegnącym przez teren gminy Biała.

Na spotkaniu tym obecna będzie telewizja publiczna – TVP3, która deklaruje medialne nagłośnienie problemu i tym samym wsparcie dla działań na rzecz jego rozwiązania.


Podczas spotkania wyartykułować chcemy potrzebę założenia urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości przede wszystkim oraz wskazać także na potrzebę doświetlenia przejść dla pieszych znajdujących się na tej drodze.


Dlatego zwracamy się z gorącą prośbą do Mieszkańców Naszej Gminy oraz do zainteresowanych podmiotów o wzięcie udziału w spotkaniu w w/w terminie na parkingu przed Urzędem Gminy Biała.                                    Z poważaniem,

Przewodnicząca Rady Gminy Biała

Małgorzata Pichlak

Wójt Gminy Biała

Aleksander Owczarek