Lokalna Grupa Działania ,,Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” zaprasza przedsiębiorców i osoby deklarujące prowadzenie działalności w ramach mikro lub małego przedsiębiorstwa...

na szkolenia z zakresu ubiegania się o dofinansowanie w ramach wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju w dniach 19-21 października.
Więcej informacji na stronie www.zw-s.p i w biurze LGD w Wieluniu i filii w Brzeźniu.
Szkolenie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.