Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łodzi z siedzibą w Bratoszewicach Oddział w Kościerzynie Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego Wieluń zaprasza na szkolenie.