Urząd Gminy Biała informuje, że w związku z pismem Związku Gmin Wiejskich - Partner Sp. z o.o. w likwidacji dotyczącym zakończenia utrzymywania serwerów pocztowych oraz kont pocztowych w domenie

zgwrp.org.pl - z dniem 28 lutego 2023 r. wyłączony zostanie adres pocztowy biala@zgwrp.org.pl
W związku z powyższym, w celu komunikacji drogą mailową z Urzędem Gminy Biała proszę o wykorzystywanie adresu sekretariat@gminabiala.pl