10 listopada 2022 r. na cmentarzu parafialnym w Łyskorni delegacja składająca się z Przewodniczącej Rady Gminy Biała Barbary Pawełczyk, Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Lilii Maciejewskiej oraz Dyrektor Gminnego

Ośrodka Kultury i Sportu w Białej Katarzyny Pichlińskiej złożyła kwiaty pod tablicą upamiętniającą weteranów walk i wojen o niepodległość i granice odradzającej się RP w latach 1914-1921. Honorową wartę przy tablicy pamiątkowej pełnili uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Młynisku.
10 listopada 2022 r. w Naramicach odbył się Marsz Niepodległości, którego organizatorami byli Publiczna Szkoła Podstawowa w Naramicach oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej. O godz. 10.00 spod budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Naramicach wyruszył pochód prowadzony przez Orkiestrę Dętą Naramice, a uczestnikami którego byli uczniowie PSP w Naramicach, nauczyciele i zaproszeni goście. Pochód udał się na cmentarz parafialny, na którym pod tablicą upamiętniającą weteranów walk i wojen o niepodległość, złożono kwiaty. Uroczystość uświetnił montaż słowno-muzyczny w wykonaniu dzieci i młodzieży z PSP w Naramicach oraz występ Zespołu Śpiewaczego „Naramianki” z Naramic.

IMG20221110104155
IMG20221110104117
IMG20221110103954
IMG20221110102623
IMG20221110102437
IMG20221110102058
IMG20221110102041
IMG20221110101828
IMG20221110101233
IMG20221110100530
IMG20221110100522
IMG20221110100514
IMG20221110100320
IMG20221110100246
IMG20221110100244
IMG20221110100237
IMG20221110095335
IMG20221110095224
IMG20221110095050
IMG20221110095013
31510528210895838117489227428808393168349252n
3151030792660002697464619567510967640879641n-2
31506894612344488004672255452736448432424376n
3149295364356784019782577535201154580778363n
31311274218177233785723667350537396314641347n-2