W związku z Rozporządzeniem Nr 28/2021 Wojewody Łódzkiego z dnia 23 grudnia 2021 r. Urząd Gminy Biała przypomina o nakazie utrzymywania drobiu w zamknięciu, informowanie właściwego miejscowo

Powiatowego Lekarza Weterynarii o wszelkich przemieszczeniach drobiu oraz zakazie utrzymywania kaczek i gęsi razem z innymi gatunkami drobiu.