Gmina Biała złożyła w pierwszym naborze trzy wnioski do Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład: na budowę kanalizacji – dalszy etap, na przebudowę dróg gminnych oraz na budowę sal gimnastycznych

przy szkołach w Młynisku i w Naramicach.

Do dofinansowania zakwalifikowany został wniosek trzeci. Gmina w następstwie dokonanego przez ministerialną komisję wyboru otrzymała promesę wstępną na dofinasowanie tego  zadania.

Wyciąg z promesy załączony jest poniżej.
Wartość całości zadania budowy dwóch sal gimnastycznych to kwota ok. 8.500 000,00 zł, z czego dofinansowanie ma wynieść 7.650.000,00 PLN.

Sale budowane będą w systemie ,,zaprojektuj – wykonaj”. Przewidywany czas realizacji inwestycji to lata 2022 – 2024.