W dniu 18 sierpnia 2021 r. odbyła się sesja Rady Gminy Biała, która nie pozostawia wątpliwości jak doszło do zablokowania projektowanego przebiegu kanalizacji przez Białą Rządową, Klapkę aż do Kopydłowa

i kto to spowodował.

Jednym z punktów porządku obrad sesji była informacja Wójta Gminy dotycząca projektowania i uzyskiwania decyzji na budowę kanalizacji w Gminie Biała.

Na sesji obecne były osoby projektujące kanalizację z firmy EKOPROJEKT Inżynieria Środowiska Iwona Chadryś z Częstochowy. Przebieg sesji można odtworzyć na stronie https://www.biala.finn.pl/bipkod/19808928, gdzie sprawy kanalizacji poruszane są od 1 godziny 14 minuty nagrania.

Poniżej zamieszczamy komentarz Wójta Gminy Biała w tej sprawie.