Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie  projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie podziału województwa łódzkiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia

obwodów łowieckich do kategorii.