Wójt Gminy Biała - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem

na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 2400.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie ofert w terminie od 1 do 9 lutego 2021 roku.

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: https://www.biala.finn.pl/bipkod/25841507