Informacja Wójta Gminy Biała w sprawie przeprowadzenia planowanych konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Biała w zakresie projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Biała

na lata 2021-2030

Informacja Wójta Gminy Biała

Zarządzenie Nr 228/20 Wójta Gminy Biała z dnia 30 listopada 2020 r.

Informacja o wynikach konsultacji