22 listopada 2020 r. na 3 cmentarzach parafialnych: w Białej, Łyskorni i Naramicach zostały odsłonięte uzupełnione tablice upamiętniające weteranów walk i wojen o niepodległość i granice odradzającej się

Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1914 – 1921. Odsłonięcie tablic to pokłosie inicjatywy, z którą wystąpił Wójt Gminy Biała – Pan Aleksander Owczarek w lutym 2018 r. „Ocalmy od zapomnienia – świadectwo patriotyzmu przodków”.

100. Rocznica Bitwy Warszawskiej to doskonała okazja, aby tablice odsłonięte w 2018 r. uzupełnić o nazwiska przodków, których rodziny wtedy nie zdążyły wypełnić ankiet i zgłosić swoich najbliższych do umieszczenia na tablicach. 

W 2020 roku wpłynęły nowe ankiety, dzięki którym można było na tablicach umieścić nowe nazwiska i uaktualnić już istniejące. W Białej tablica została uzupełniona o 3 nazwiska, w Łyskorni o 4 nazwiska a w Naramicach o 1 nazwisko. Uroczystości ze względu na panującą epidemię i ograniczenia w zgromadzeniach były bardzo skromne, udział wzięli Wójt Gminy Biała – Aleksander Owczarek, nauczyciel historii w Publicznej Szkole Podstawowej w Białej – Damian Orłowski, Przewodnicząca Rady Gminy w Białej Barbara Pawełczyk, radni Anna Kiczka i Krzysztof Woszczyk, radny powiatu wieluńskiego Grzegorz Mielczarek, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białej – Katarzyna Pichlińska. Na wszystkich cmentarzach odsłonięcia dokonali członkowie rodzin, których nazwiska zostały umieszczone na uaktualnionych tablicach, księżą  z Parafii w Białej – Mirosław Rapcia, Łyskorni – Józef Ogorzały i Naramicach – Wojciech Szulakiewicz , poświęcili tablice.

Przedstawiciele mieszkańców gminy Biała i Rady Gminy złożyli okolicznościowe wiązanki kwiatów oraz zapali znicze.

PB222799
PB222796
PB222793
PB222790
PB222787
PB222785
PB222778
PB222776
PB222775
PB222770
PB222768
PB222766
PB222765
PB222761
PB222760
PB222756
PB222752
PB222750
PB222747
PB222745
PB222743
PB222742
PB222739
PB222738
Bez-tytuu
PB222736
PB222799 PB222796 PB222793 PB222790 PB222787 PB222785 PB222778 PB222776 PB222775 PB222770 PB222768 PB222766 PB222765 PB222761 PB222760 PB222756 PB222752 PB222750 PB222747 PB222745 PB222743 PB222742 PB222739 PB222738 Bez-tytuu PB222736