Projekt pod nazwą "Wymiana podłogi w Sali OSP Wiktorów" dofinansowany został ze środków budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego. W ramach realizacji projektu wykonano m.in. roboty remontowo - budowlane

polegające na:

- ociepleniu podłogi styropianem twardym gr. 5 cm,
- wykonaniu izolacji przeciwwodnej – folia gr. 0,3 mm,
- wykonaniu wylewek cementowych,
- wykonaniu posadzki z płytek GRESS,
- wykonaniu cokolika z płytek wysokości 10 cm.

Demontaż istniejącej drewnianej podłogi oraz przygotowanie pomieszczenia Sali OSP do rozpoczęcia robót (zagęszczenie podłoża, zabezpieczenie ścian itp.). wykonane zostały w ramach pracy własnej wykonanej przez mieszkańców (członkowie OSP w Wiktorowie, członkinie KGW w Wiktorowie).

Celem projektu było stworzenie dogodnych warunków do spędzania czasu w Sali OSP Wiktorów.

Mieszkańcy sołectwa Wiktorów jak również członkowie organizacji działających na terenie Sołectwa (Ochotnicza Straż Pożarna w Wiktorowie, Koło Gospodyń Wiejskich w Wiktorowie) brali czynny udział w przygotowaniu oraz realizacji robót. Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej dokonali demontażu/rozbiórki istniejącej podłogi oraz uczestniczyli w przygotowaniu pomieszczenia Sali OSP do rozpoczęcia robót (zagęszczenie podłoża, zabezpieczenie ścian itp.). Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Wiktorowie wykonywały prace organizacyjno – porządkowe po zakończeniu robót budowlano – montażowych.

Realizacja projektu sprzyja integracji społeczności lokalnej. Podniesienie standardu pomieszczenia Sali OSP Wiktorów pozytywnie wpływa na postrzeganie lokalnej infrastruktury przez mieszkańców sołectwa oraz zachęca dzieci i młodzież do aktywnego spędzania czasu (gry zręcznościowe, tenis stołowy) w dobie telewizorów, komputerów i smartfonów.

Całkowity koszt projektu: 43 000,00 zł.

Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego: 10 000,00 zł.