Gmina Biała informuje, że na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Biała” z dziedziny Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi otrzymała dofinansowane

do kwoty 38 177,00 zł w formie dotacji na podstawie umowy dotacji Nr 339/OZ/D/2020 z dnia 28 września 2020 r. ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Koszt całkowity zadania:  42 419,20 zł

link do strony www.zainwestujwekologie.pl