1 września 1939 roku o godzinie 4.40 spadły pierwsze bomby na Wieluń po ataku niemieckiej Luftwaffe i rozpoczęła się II wojna światowa. Z tej okazji kwiaty oraz znicze pod pomnikiem ofiar II wojny światowej

posadowionym przy Urzędzie Gminy  w Białej złożyli: Prezes Gminnego Koła w Białej Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych RP Pani Teresa Wykrota, Przewodnicząca Rady Gminy Biała Pani Barbara Pawełczyk, Wójt Gminy Biała Pan Aleksander Owczarek, Sekretarz Gminy Biała Pani Henryka Stempień, Kierownik GCUW w Białej Pani Agnieszka Wasińska oraz Radny Rady Powiatu Wieluńskiego Pan Grzegorz Mielczarek.