Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej jest Beneficjentem Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020”. Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych

technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.

Całkowita kwota wydatków na realizację zadania wynosi 29.100 zł.

Dofinansowanie z Instytutu Książki to kwota 24.700 zł.

Wkład własny 4.400 zł.  

W ramach przyznanego dofinansowania zostaną zakupione:

  • 6 zestawów komputerów stacjonarnych,
  • 6 bezprzewodowych czytników kodów,
  • 6 MS Office – oprogramowanie.

Zakupiony sprzęt zostanie rozdysponowany w bibliotekach gminy Biała.