Informacja KOWR: "Rolnictwo Dla Środowiska Środowisko dla Rolnictwa", która przedstawia problem zakwaszenia gleb i jego skutki dla środowiska oraz przypomina o Ogólnopolskim programie regeneracji

środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie.