Wójt Gminy Biała - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym 2020r. Termin składania ofert - do 8 lipca 2020r. Wymagane dokumenty należy składać

osobiście w godzinach pracy Urzędu Gminy Biała lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Biała, Biała Druga 4B, 98-350 Biała.

Więcej szczegółów pod adresem: https://www.biala.finn.pl/bipkod/24156163