Informacje dotyczące problemu suszy opracowane w ramach projektu "Rolnictwo dla klimatu" realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński na potrzeby kursu "Wyzwania dla demokracji w dobie zmian

klimatycznych".