Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przesyła, otrzymane z GIS zaktualizowane wytyczne MRiRW i GIS, dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych

w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2.