30 lat temu, 8 marca 1990 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o samorządzie terytorialnym.
W dniu 27 maja 1990 r. odbyły się pierwsze w pełni wolne wybory samorządowe w Polsce. Były to pierwsze

wybory do samorządu terytorialnego – po jego przywróceniu.