Urząd Gminy Biała informuje, że w dniach od 22-06-2020 r. do 26-06-2020 r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (od właścicieli nieruchomości zamieszkałych) według następującego harmonogramu:

22 czerwca (poniedziałek): Kopydłów, Klapka, Biała Rządowa, Biała Druga
23 czerwca (wtorek): Biała Pierwsza, Biała-Kopiec , Łyskornia
24 czerwca (środa): Brzoza, Janowiec, Poręby, Młynisko, Koryta, Pieńki, Przychody, Dębina, Huby
25 czerwca (czwartek): Naramice, Wiktorów, Radomina
26 czerwca (piątek): Biała-Parcela, Rososz, Śmiecheń, Zabłocie, Góry Świątkowskie, Madej, Kule                                 

Odpady należy wystawić przed posesję w dniu zbiórki do godziny 600.

Rodzaje odpadów, które będą odbierane:
- zużyty sprzęt AGD, RTV (radia, telewizory, monitory, lodówki, pralki)
- zużyte opony
- złom metalowy
- dywany, wykładziny
- zużyte meble i elementy stolarki (drzwi, okna z szybami)
- odpady zielone (powiązane gałęzie, listwy drewniane itp.)
- baterie i akumulatory

Prosimy o wyraźne oznaczenie odpadów do zabrania, np. napis na pudełkach lub przyczepiona kartka.

Nie będą zbierane:
- gruz, kamienie, materiały budowlane np. cegła
- odzież
- szkło luzem
- opakowania po farbach i lakierach
- odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych
- odpady zawierające azbest (np. eternit) i inne odpady niebezpieczne

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Biała pod nr tel.: (43) 84 19 090 wew. 34 lub w Firmie Eko-Region Sp. z o. o., pod nr tel. (44) 635 37 12  wew. 47.
Uwaga !!! Jeżeli ktoś nie zdąży wystawić odpadów wielkogabarytowych do godziny 600 rano, a samochód przejedzie przez teren miejscowości – nie zostaną one odebrane.