Nexera Sp. z o.o. pragnie poinformować o projekcie sieci światłowodowej, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na terenie sołectw: Janowiec, Młynisko Wieś, Młynisko Pierwsze. Aby mogli Państwo

już wkrótce doświadczyć korzyści płynących z naszej sieci, musimy wybudować ją w okolicy Państwa domów, a czasem przeprowadzić ją przez Państwa działkę.

W najbliższym czasie przedstawiciele NEXERY oraz firm działających w naszym imieniu mogą odwiedzać Państwa z prośbą o zgodę na budowę elementów naszej sieci na Państwa działce. Zgoda właścicieli działek, przez które przebiegać będzie sieć jest niezbędna, by mogła ona powstać, dlatego liczymy na Państwa współpracę. Równocześnie pragniemy poinformować, że wyrażenie zgody na przebieg sieci przez Państwa działkę  nie zobowiązuje w żaden sposób do podpisania umowy na świadczenie usług. Ponadto zobowiązujemy się, po zakończeniu budowy, do przywrócenia pierwotnego stanu Państwa nieruchomości.
 
Kim jesteśmy
NEXERA jest operatorem hurtowym. To znaczy, że z naszej sieci mogą korzystać wszyscy dostawcy nowoczesnych usług dostępu do Internetu, telewizji, itp. Mogą to być operatorzy lokalni i ogólnopolscy. Dzięki temu będą Państwo mogli wybrać najlepszą dla Państwa ofertę najpełniejszą albo najtańszą, na dłuższy albo na krótszy okres. A najwygodniejsze jest to, że gdy zechcą Państwo zmienić swojego dostawcę usług, nie będzie trzeba demontować obecnego okablowania i zastępować go nowym. Dom raz podłączony do sieci NEXERY zyskuje na wygodzie i wartości.
 
Więcej informacji na: www.nexera.pl