Od lutego w Gminie Biała mają miejsce różnego rodzaju inicjatywy mające na celu wsparcie  dla Wojtusia Howisa, którego tata pochodzi z Młyniska. Wojtuś cierpi na ciężką chorobę rdzeniowego zaniku mięśni SMA1.

Szansą dla chłopca jest wyjazd do USA, gdzie może zostać poddany nowatorskiej terapii genowej. Problem jest taki, że na podanie leku jest bardzo mało czasu – trzeba to zrobić zanim Wojtuś ukończy 2 latka.

Pierwsza zbiórka na rzecz chłopca miała miejsce w czasie obchodów Dnia Kobiet w Młynisku. W ostatnim czasie - głównie za przyczyną członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Młynisku - ma miejsce nasilenie wszystkich akcji. W działania te zaangażowali się druhowie strażacy, w pierwszej kolejności z Białej, Młyniska oraz Zabłocia a obecnie z wszystkich pozostałych jednostek OSP: Brzozy, Łyskorni, Naramic i Wiktorowa.

Druhowie strażacy zdeklarowali społeczną zbiórkę złomu, aluminium, zużytych akumulatorów oraz zbiórkę pieniężną do puszek. Koncentracja zbiórek ma nastąpić w dniu 23 maja br. Przedmioty na zbiórkę prosimy wystawić przed posesję wg harmonogramu, zostaną one odebrane przez druhów strażaków.

Jednocześnie KGW w Młynisku w dniu 23 maja br. organizuje kiermasz, z którego dochód chce przeznaczyć dla Wojtusia.

Mieszkańcy naszej gminy w ostatnich latach już kilkakrotnie uaktywniali się w takich działaniach.

A więc: Pomóżmy wszyscy Wojtusiowi!  Dołączmy do tych, co już to zrobili!

Zbiórka publiczna została zarejestrowana przez MSWiA pod nr 2017/461/OR.
Podmiot rejestrujący zbiórkę: Fundacja Happy Kids w Łodzi.