Gmina Biała ma kolejny wielki kłopot z odpadami niebezpiecznymi. Po uporaniu się z bardzo trudnym przypadkiem odpadów azbestowych, z przypadkiem zakopywania odpadów na byłej żwirowni, która miała być

rekultywowana doświadcza przypadku z nieokreślonymi na chwilę obecną odpadami.

W dniu 4 kwietnia 2020 r. w kompleksie leśnym na terenie kilku działek, w tym na drodze gruntowej w obrębie geodezyjnym Młynisko Wieś ujawniono nielegalnie pozostawione odpady, w tym:

- 12 pojemników 1000 l typu MAUZER z zawartością opakowań po farbach i nieustaloną cieczą,
- 16 beczek 200 l z zawartością nieustalonej substancji,
- 1 pusta beczka o pojemności 200 l
i wiele innych odpadów.

Duże ilości nieznanego płynu rozlane zostały na leśnej drodze, na odcinku kilkudziesięciu metrów.

Istnieje podejrzenie, że były dowiezione dużym ciężarowym samochodem mającym śląską rejestrację. Mogło to być zorganizowane działanie w większej skali, gdyż równolegle podobne znalezisko ujawnione zostało na terenie Gminy Pajęczno.
Podjęto czynności zabezpieczające teren przed dostępem osób nieuprawnionych. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura w Sieradzu pobrała próbki gleby do badań. Obecnie Policja i prokuratura prowadzi postępowanie. Gmina Biała rozważa alternatywne opcje usunięcia porzuconych odpadów.

Osoby, mogące cokolwiek wiedzieć w niniejszej sprawie, proszone są o kontakt z Komisariatem Policji w Białej lub Urzędem Gminy Biała.

P1110847
P1110844
P1110843
P1110841
P1110838
P1110834
P1110832
P1110829
P1110826
P1110822