W związku z wprowadzonym przez Rząd RP (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku

z wystąpieniem stanu epidemii) obowiązkiem zakrywania ust i nosa podczas przemieszczania się w przestrzeni publicznej do każdego gospodarstwa domowego strażacy OSP z terenu gminy Biała dostarczą w okresie od 20 do 29 kwietnia br. maski ochronne wielorazowego użytku. Akcję dystrybucji maseczek uzgodniono z Prezesem ZG ZOSP RP w Białej i Komendantem Gminnym ZOSP RP w Białej.

Maski zostaną zawieszone przy wejściu na posesję w widocznym miejscu tak, by uniknąć bezpośredniego kontaktu z domownikami.
Maseczka jest wielorazowego użytku, 2-warstwowa ze 100% bawełny czesankowej wykazującej duże właściwości higroskopijno-filtrująco-absobujące wykonana z surowców posiadających atesty oeko-tex.

Poniżej zamieszczono instrukcję użytkowania i konserwacji maseczek.  
Ilość dostarczonych masek na posesję uzależniona jest od ilości osób wykazanych w deklaracji o wysokości opłaty za odpady komunalne złożonej w Urzędzie Gminy Biała.
Maseczki zostały zakupione z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe gminy Biała.
O terminie dostaw mieszkańcy będą informowani poprzez SMS-y. Pierwszy etap dystrybucji maseczek - dla mieszkańców miejscowości: Góry Świątkowskie, Rososz i Zabłocie - nastąpił w dniu 20 kwietnia. Zadanie wykonywali druhowie OSP Zabłocie.

Errata do instrukcji użycia maseczki: do dostarczonych do miejscowości: Góry Świątkowskie, Rososz i Zabłocie maseczkach dołączono błędną informację na temat temp. prania – jest 40°C powinno być 60°C.