Informacja o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Rososz. Na podstawie art. 8c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot

gruntowych, Starosta Wieluński informuje o możliwości składania przez osoby uprawnione do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Rososz wniosków o ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową...