Film informacyjny dla mieszkańców województwa łódzkiego w związku z potwierdzeniem dwóch ognisk ptasiej grypy: miejscowość Kociołki, gmina Błaszki, powiat sieradzki oraz miejscowość Skaratki, gmina

Domaniewice, powiat łowicki.