Wójt Gminy Biała oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej zapraszają Panie na Gminny Dzień Kobiet, który odbędzie się w dniu 8 marca 2020 r. w sali OSP w Białej. W programie m.in. występy oraz słodki poczęstunek.