Uwaga! Zagrożenie ASF! Jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wieluniu dotycząca postępowania w przypadku znalezienia padłego dzika