W dniu 24 stycznia 2020 r. odbyła się uroczystość otwarcia i poświęcenia przebudowanego odcinka drogi powiatowej nr 4717E w miejscowości Biała Kopiec. W uroczystości wzięli udział m.in.: Poseł na Sejm

 - Paweł Rychlik oraz Wojewoda Łódzki - Tobiasz Bocheński.

Obecni na otwarciu byli mieszkańcy Sołectwa Wsi Biała Kopiec, radni Powiatu Wieluńskiego, radni Gminy Biała, służby Wojewody Łódzkiego oraz media regionalne i lokalne. Zgromadzonych powitał Starosta Wieluński Marek Kieler.

Wójt Gminy Biała Aleksander Owczarek przedstawił złożoną historię działań poprzedzających wykonanie całej zespolonej inwestycji drogowo-kanalizacyjnej i złożył podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do jej zrealizowania. Wspomniał również o kosztach całej zespolonej inwestycji. Okolicznościowe wystąpienia popełnili Pan Poseł i Pan Wojewoda, który wręczył Panu Staroście przy tej okazji bon na kwotę ok. 30 000 zł jako dofinansowanie do transportu publicznego w powiecie wieluńskim. Modlitwę i poświęcenie sprawił ks. prałat Zygmunt Wróbel.

Wśród dokonujących symbolicznego przecięcia wstęgi były m. in. panie: sołtys Justyna Kamińska i radna Jolanta Majchrowska. Na koniec spotkały wszystkich niespodzianki. Pan Marian Jarząb z Panem Pawłem Majchrowskim przekazali Wojewodzie, Staroście i Wójtowi gołębie, które zostały przez nich następnie uwolnione do symbolicznego lotu. Atrakcją dla gości była również przejażdżka nowo przebudowaną drogą zaprzęgiem konnym pana Mariana Jarząba.

P1110618
P1110617
P1110616
P1110615
P1110614
P1110613
P1110612
P1110611
P1110610
P1110609
P1110608
P1110607
P1110606
P1110605
P1110604
P1110603
P1110602
P1110601
P1110600
P1110599
P1110598
P1110597
P1110596
P1110595
P1110594
P1110593
P1110592
P1110591
P1110590
gobie
konie2
konie1
P1110618 P1110617 P1110616 P1110615 P1110614 P1110613 P1110612 P1110611 P1110610 P1110609 P1110608 P1110607 P1110606 P1110605 P1110604 P1110603 P1110602 P1110601 P1110600 P1110599 P1110598 P1110597 P1110596 P1110595 P1110594 P1110593 P1110592 P1110591 P1110590 gobie konie2 konie1