Wójt Gminy Biała informuje, że od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. w Urzędzie Gminy Biała w godzinach 8.00 - 14.00. przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej:

- pokój Nr 14 – sołectwa: Biała Pierwsza, Biała Druga, Biała Kopiec, Brzoza

- pokój Nr 16 – sołectwa: Biała Rządowa, Biała Parcela, Kopydłów, Łyskornia, Janowiec, Naramice, Radomina, Rososz, Śmiecheń, Zabłocie

- pokój Nr 17 – sołectwa: Młynisko Pierwsze, Młynisko Wieś, Wiktorów

Limit zwrotu podatku akcyzowego w gospodarstwie rolnym w 2020 roku wynosi: 100,00 zł. na 1 ha użytków rolnych oraz 30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Do wniosków należy dołączyć faktury lub ich kopie, dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r. oraz zaświadczenie z ARiMR o liczbie DJP bydła w gospodarstwie rolnym za rok 2019 (w przypadku posiadania bydła).

Wnioski o zwrot podatku mogą składać właściciele lub dzierżawcy użytków rolnych o powierzchni powyżej 1 ha. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili we wniosku pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.
Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w miesiącu kwietniu 2020 r. w sposób wskazany w złożonym wniosku.

Wójt Gminy Biała

Aleksander Owczarek

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej