Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Brzozie zapraszają na V Zimowy Turniej Szachowy, który odbędzie się w dniu 02 lutego 2020 roku w sali OSP w Brzozie. Zapisy pod nr

telefonu: 43 841 90 04.