Hej kolęda, kolęda… Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej oraz Proboszcz parafii p.w. św. Piotra w Okowach serdecznie zapraszają na Koncert Kolęd i Pastorałek, który odbędzie się 26 stycznia 2020 r.

po niedzielnej mszy św. o godz. 16:00 w Kościele  p.w. św. Piotra w Okowach w Białej.