Jubileuszowa uroczystość odbyła się 6 grudnia b. r. w Gminie Wróblew, w sali tamtejszej OSP. Uczestniczyli w niej przedstawiciele z dziesięciu gmin (Biała, Czarnożyły, Mokrsko, Skomlin, Ostrówek Wieluń, Złoczew,

Wróblew, Brzeźnio, Brąszewice) objętych zasięgiem działania Stowarzyszenia. Były Gratulacje, podziękowania i życzenia dla Zarządu Stowarzyszenia oraz przypomnienie dokonań i projektów zrealizowanych ze środków będących w dyspozycji Lokalnej Grupy Działania ‘’Ziemia Wieluńsko – Sieradzka” w ramach PROW na lata 2014 – 2020.

Na rzecz  Gminy Biała zrealizowanych zostało w latach 2015-2019 w tej ścieżce 14 projektów:

1. Budowa placu zabaw w parku w Naramicach – wartość projektu 21.000,00 zł.
2. Budowa siłowni zewnętrznej w Młynisku – wartość projektu 29.100,00 zł.
3. Budowa siłowni plenerowej w Łyskorni – wartość projektu 32.000,00 zł.
4. Budowa placu zabaw w miejscowości Wiktorów – wartość projektu  44.500,00 zł.
5. Budowa siłowni zewnętrznej w Wiktorowie – wartość projektu 24.819,00 zł.
6. Budowa siłowni w sołectwie Janowiec – wartość projektu 15.560,00 zł.
7. Budowa placu zabaw w miejscowości Brzoza – wartość projektu 13.750,00 zł.
8.  Rozwój świetlicy wiejskiej w remizie OSP w Łyskorni poprzez modernizację zaplecza kuchennego – wartość projektu 48.100,00 zł.
9. Zakup strojów regionalnych dla KGW w Łyskorni – wartość projektu 12.000,00 zł.
10. Zakup strojów regionalnych dla KGW w Zabłociu - wartość projektu 13.000,00 zł.
11. Zakup strojów regionalnych dla KGW w Białej Rządowej - wartość projektu 5.500,00 zł.
12. Orkiestry dęte gminy Biała dobrem kulturowym regionu – zakup instrumentów muzycznych - wartość projektu 20.000,00 zł.
13. Zakup strojów i instrumentów dla orkiestry dętej Naramice - wartość projektu 21.200,00zł.
14. Zakup umundurowania dla orkiestry dętej GOK i S w Białej - wartość projektu 10.100,00zł.