Projekt pod nazwą "Wykonanie ogrodzenia obiektu rekreacyjno - sportowego w miejscowości Brzoza" sfinansowany został ze środków budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.  W ramach realizacji

przedmiotowego projektu zorganizowano i dokonano zakupu oraz montażu 46 mb. ogrodzenia obiektu rekreacyjno – sportowego w miejscowości Brzoza.

Celem projektu było stworzenie alternatywnych możliwości spędzania wolnego czasu dla mieszkańców sołectwa Brzoza – głównie dzieci i młodzieży poprzez wzbogacenie wyposażenia oraz poprawę bezpieczeństwa placu rekreacyjno – sportowego.

Mieszkańcy sołectwa Brzoza brali czynny udział w wyborze oraz przygotowaniu zakupu ogrodzenia panelowego. Montaż zakupionego ogrodzenia dokonany został przez mieszkańców sołectwa m.in. członków OSP Brzoza.

Realizacja projektu sprzyja integracji społeczności lokalnej. Tworzenie alternatywy bezpiecznego spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży „na świeżym powietrzu” ma ca celu odciągnięcie ich sprzed telewizorów, komputerów, tabletów i smartfonów. Wzbogacenie wyposażenia placu rekreacyjno - sportowego oraz bezpieczeństwo aranżowanej przestrzeni publicznej zachęca do aktywności fizycznej.

Całkowity koszt projektu: 10 000,00 zł.

Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego: 10 000,00 zł.

WP20191113135830Pro
WP20191113135805Pro
WP20191107093829Pro
WP20191113135756Pro
WP20191107093823Pro
WP20191107093624Pro
WP20191107093705Pro