Projekt pod nazwą "Zakup AGD oraz wyposażenia kuchni w Sali OSP Biała" dofinansowany został ze środków budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.  W ramach realizacji przedmiotowego projektu

zorganizowano i dokonano zakupu oraz montażu sprzętu AGD i sprzętu wyposażenia kuchennego do Sali OSP Biała: miejscowość Biała Rządowa, gm. Biała.

Celem projektu było doposażenie kuchni w Sali OSP Biała w sprzęt wyposażenia kuchennego oraz sprzęt AGD.

Mieszkańcy sołectwa Biała Rządowa brali czynny udział w wyborze oraz przygotowaniu zakupu asortymentu wyszczególnionego w projekcie aranżacji pomieszczenia kuchennego. Montaż i uruchomienie zakupionych urządzeń dokonany został również przez mieszkańców sołectwa m.in. członków OSP Biała oraz KGW Biała.

Projekt sprzyja integracji społeczności lokalnej sołectwa Biała Rządowa. Dwie organizacje społeczne skupiające mieszkańców tj.: KGW Biała oraz OSP Biała były czynnie zaangażowane w realizację projektu. Wyposażone w nowoczesny sprzęt AGD pomieszczenie kuchenne służy KGW Biała do obsługi gastronomicznej organizowanych uroczystości.

Całkowity koszt projektu: 17 500,00 zł.

Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego: 10 000,00 zł.

WP20191028123943Pro
WP20191028124854Pro
WP20191028124540Pro