Komunikaty zawierające aktualne informacje dotyczące najczęstszych przyczyn zdarzeń i wypadków w gospodarstwach rolnych oraz zagrożeń wynikających z pracy w tak trudnych warunkach oraz przypominające

o obowiązku bezzwłocznego zgłaszania wypadków po zaistnieniu zdarzenia.