W związku z kolejną, XVI edycją Konkursu Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi zwraca się z prośbą o zgłaszanie kandydatów do Konkursu w następujących kategoriach:

- Ład organizacyjny i społeczna odpowiedzialność biznesu,
- Mikro i małe przedsiębiorstwo,
- Gospodarstwo rolne,
- Innowacyjność.

Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego jest wyrazem uznania dla przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych oraz autorów innowacji z województwa łódzkiego za ich wkład w unowocześnianie i rozwój gospodarki regionu. Nagroda sprzyja także prezentacji i promocji działań prowadzących do sukcesów gospodarczych jej uczestników.

Udział w Konkursie jest bezpłatny. Nagroda ma charakter honorowy. Warunki zgłaszania kandydatów oraz formularze wniosków zawarte są w Regulaminie Nagrody, dostępnym na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi; www.lodzkie.eu w banerze Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego na rok 2019. Wybrany i wypełniony wniosek (wnioski w załączeniu) należy przesłać do dnia 15 lipca 2019 roku w formie elektronicznej na poniższy adres: ngwl@lodz.uw.gov.pl

W razie pytań pomocą służy Sekretariat Nagrody:

Maja Wasilewska, tel. (42) 664-15-60; email: maja.wasilewska@lodz.uw.gov.pl
Ewa Grabowicz,    tel. (42) 664-15-00; email: ewa.grabowicz@lodz.uw.gov.pl
Marcin Binasiak,   tel. (42) 664-20-19; email: marcin.binasiak@lodz.uw.gov.pl