Wójt Gminy Biała informuje, że w dniach 12.06.2019 r. - 14.06.2019 r. kasa Urzędu Gminy czynna będzie do godziny 13:00. Zmiana wynika ze skrócenia czasu pracy Banku Spółdzielczego Ziemi

Wieluńskiej w Białej.