Gmina Biała informuje o utrudnieniach w ruchu na drodze powiatowej nr 4717E Czastary – Biała. Utrudnienia będą spowodowane wykonywaniem robót budowlanych polegających na przebudowie ww. drogi

oraz budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała Kopiec.

Ograniczenia w ruchu przewidywane są do dnia 29 listopada 2019 r.

Kierowców prosimy o ostrożną jazdę i stosowanie się do tablic objazdowych.