Zarządzenie Nr 45/19 Wójta Gminy Biała z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Ogłoszenie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Protokół z pracy Komisji rozpatrującej oferty konkursowe na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z dnia 15.05.2019 r.