W dniu 29 grudnia 2018 r. zmarł po półtorarocznej chorobie Naczelnik Gminy Biała w latach 1977 - 1988 Pan Zdzisław Frątczyk. 2 stycznia 2019 r. na cmentarzu w Wieluniu odbył się jego świecki pogrzeb.

Zmarłego żegnała Żona, Rodzina, sąsiedzi, znajomi, współpracownicy z instytucji, w których pracował. Licznie na pogrzebie reprezentowana była społeczność Gminy Biała. Obecne były delegacje ochotniczych straży pożarnych z Białej i z Brzozy ze sztandarami, przedstawiciele z Prezesem ZG ZOSP RP w Białej, delegacja z Urzędu Gminy Biała, dawni podlegli mu pracownicy zatrudnieni w Gminie oraz inne osoby czujące potrzebę uczestnictwa w tej smutnej pogrzebowej uroczystości.  

Świecki celebrant uroczystości Pan Marek Suchecki przedstawił historię życia, aktywności zawodowej, zawodowych i społecznych dokonań zmarłego Pana Naczelnika.

W imieniu Gminy Biała słowo pożegnalne wygłosił Wójt Gminy Biała Aleksander Owczarek, mówiąc m. in. : ,,Nie miejsce i nie pora tu dziś zastanawiać się czy ktoś kiedyś po nim zrobił, czy może zrobi więcej dla Gminy Biała…”.

Dh Marian Wilk – Honorowy Prezes ZG ZOSP RP w Białej pożegnał zmarłego Naczelnika w imieniu braci strażackiej.

Panie Naczelniku – Cześć Twojej Pamięci!   Gmina Biała pamięta i będzie o Panu pamiętać!