Projekt pod nazwą "Organizacja dwóch festynów sołeckich promujących tradycyjne potrawy regionalne, zdrową żywność oraz zdrowy tryb życia" dofinansowany został ze środków budżetu Samorządu

Województwa Łódzkiego.

W ramach realizacji przedmiotowego projektu zorganizowano dwa festyny promujące tradycyjne potrawy regionalne, zdrową żywność oraz zdrowy tryb życia, które odbywały się w dniach 01.08.2018 r. i 27.10.2018 r. Celem projektu była prezentacja tradycyjnej regionalnej kuchni, tradycyjnych regionalnych potraw, promocja zdrowej żywności oraz propagowanie idei zdrowego trybu życia. Realizacja projektu przyczyniła się do przypomnienia mieszkańcom zanikających regionalnych specjałów oraz sposobu przygotowania zdrowej żywności.

Członkinie KGW Biała, członkowie OSP Biała oraz mieszkańcy sołectwa brali czynny udział w przygotowaniu festynów:
- członkinie KGW Biała zajmowały się organizacją zakupów artykułów spożywczych i przemysłowych, przygotowywały tradycyjne regionalne potrawy oraz zapewniły pełną obsługę gastronomiczną imprez,
- członkowie OSP Biała oraz mieszkańcy sołectwa zapewnili organizację zaplecza technicznego imprez: rozkładanie namiotów, stołów, przygotowanie sceny, prace porządkowe itp., zorganizowali zakup usług oprawy muzycznej festynów oraz ich ochrony.

Festyny cieszyły się ogromną popularnością wśród mieszkańców sołectwa i gminy. Drugi z festynów był również okazją do nawiązania do obchodów 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Imprezy uświetniały występy dzieci przedszkolnych oraz zespołów śpiewaczych z terenu Gminy Biała.


Całkowity koszt projektu: 10 725,05 zł.

Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego: 4 874,54 zł.

DSC8463
DSC8462
DSC8436
DSC8434
DSC8424
DSC8419
DSC8414
DSC8317
08
07
06
03
04
02
01
DSC8463 DSC8462 DSC8436 DSC8434 DSC8424 DSC8419 DSC8414 DSC8317 08 07 06 03 04 02 01